Met dank aan Sanoma …..

Vanaf 2006 t/m 2011 heb ik een blog voor de jachthaven Vlieland bijgehouden. Het platform dat ik gebruikte was web-log.nl. Dat bedrijf is ermee gestopt en alle blogs zijn gemigreerd naar Sanoma, dus ook de havenblog.

Helaas hebben ze gefaald, want alle bestanden zijn verdwenen, dus ook de foto’s. En dát maakt juist een blog levendig.

Kortom: mijn blog is geruIneerd. Hartelijk dank, Sanoma!

Groetjes,
Patu.

Hier het ‘excuus’ (ook nog met taalfouten, wát een bedrijf!…):
“Tot onze enorm grote spijt moeten we je helaas mededelen dat het afgelopen week duidelijk is geworden dat het niet gaat lukken missende bestanden/foto’s/filmpjes etc terug te plaatsen. Alle beschikbare bestanden die oké waren zijn teruggeplaatst. Het overige aan bestanden is helaas onherstelbaar beschadigd geraakt. Wij vinden dit extreem vervelend. Hebben helaas geen oplossing, we bieden je dan ook oprecht en welgemeend onze excuses hiervoor aan!”